NEWSLETTER, No 02/2021

UV 2.0 – nowa generacja powłoki gumowej w druku 100% UV

Nowa formuła mieszanki UV 2.0 do druku UV opracowana przez koncern Westland-Ligum jest odpowiedzią na zmiany w składach farb UV jak również na pojawiające się na rynku nowe zastosowania do druku Low Energy, H-UV i LED-UV. Wybór odpowiedniej mieszanki poprzedzony jest dokładnymi informacjami otrzymanymi od zamawiającego, uwarunkowany jest również czynnikami dotyczącymi jej zastosowania jak również podyktowany środowiskiem pracy zamawianego produktu.

czytaj więcej