Informacje
kontaktowe


Sąd Rejonowy we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, KRS: 0000138227
Wysokość Kapitału Zakładowego: 1.833.00,00 PLN

Kontakt Personalny

mgr Piotr Walkowiak
Prezes Zarządu

mgr inż. Michal Walkowiak
Prokurent

mgr Seweryn Talkowski
Menedżer Handlowy

Marzena Tarkowska
Koordynator Handlowy

Alicja Vogt
Koordynator Handlowy

Paweł Pilichaty
Menadżer Produkcji

Jacek Fukacz
Specjalista ds. Produkcji

Dariusz Makuszek
Specjalista ds. Produkcji

Adrian Melski
Mistrz Produkcji

inż. Jan Kaszowski
Mistrz Produkcji

inż. Andrzej Gronowicz
Główny Technolog

Paweł Demidów
Doradca Techniczny

Paweł Żak
Menadżer Logistyki

Tomasz Jeziorowski
Koordynator ds. Zakupów

Remigiusz Lorek
Koordynator Zasobów Magazynowych

Paweł Soronowicz
Architekt Rozwiązań IT

Adam Szczepaniak
Menadżer Jakości

Zenon Matulis
Specjalista Kontroli

mgr inż. Arleta Walkowiak
Menadżer Controlingu

Magdalena Motyl
Specjalista ds. Rozliczeń

Irena Madecka
Główna Księgowa

mgr Lucyna Kozakiewicz
Księgowa

Paulina Święs
Asystent ds.Rozliczeń

Sylwia Kieruńczyk
HR Menadżer

KONTAKT W REGIONACH

Region ZACHODNI

Obsługiwany przez:
Biuro Obsługi Klienta

Marzena Tarkowska
Koordynator Handlowy
+48/795 485 292
m.tarkowska@ligum.plRegion PÓŁNOCNO-WSCHODNI

Obsługiwany przez:
Biuro Obsługi Klienta

Alicja Vogt
Koordynator Handlowy
+48/668 142 183
a.vogt@ligum.pl

Region POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Obsługiwany przez:
Biuro Obsługi Klienta


+48/ 
@ligum.pl

Litwa, Łotwa, Estonia

Kraje Bałtyckie

Obsługiwany przez:
Autoryzowanego Partnera Sprzedaży

PROEXPORT

Antoni Żywicki
+48 22 300 12 35
 +48 600 352 807
 info@proexport.pl

Formularz kontaktowy

LIGUM NA ŚWIECIE

Wybierz kraj

LIGUM WORLDWIDE

Select country

Poznaj nasze produkty