Informacje
kontaktowe


Sąd Rejonowy we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, KRS: 0000138227
Wysokość Kapitału Zakładowego: 1.833.00,00 PLN

Kontakt Personalny

mgr Piotr Walkowiak
Prezes Zarządu

mgr inż. Michal Walkowiak
Prokurent

mgr Seweryn Talkowski
Menedżer Handlowy

mgr Błażej Kopcik
Koordynator Handlowy

Janina Witrykus-Depta
Koordynator Handlowy

Łukasz Mucek
Koordynator handlowy

inż. Jan Kaszowski
Menadżer Produkcji

Dariusz Makuszek
Mistrz Produkcji

Adrian Melski
Mistrz Produkcji

Paweł Żak
Menadżer Logistyki

Tomasz Jeziorowski
Koordynator ds. Magazynów

Jacek Fukacz
Główny Technolog

inż. Andrzej Gronowicz
Doradca Techniczny

Adam Szczepaniak
Menadżer Jakości

Zenon Matulis
Specjalista Kontroli

mgr inż. Arleta Walkowiak
Menadżer Controlingu

Magdalena Motyl
Specjalista ds. Rozliczeń

Irena Madecka
Główna Księgowa

KONTAKT W REGIONACH

Region ZACHODNI

Obsługiwany przez:
Biuro Obsługi Klienta

Janina Witrykus-Depta
Koordynator Handlowy
+48/795 485 292
j.witrykus-depta@ligum.pl 



Region PÓŁNOCNO-WSCHODNI

Obsługiwany przez:
Biuro Obsługi Klienta

Łukasz Mucek
Koordynator Handlowy
+48/668 142 183
l.mucek@ligum.pl

Region POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Obsługiwany przez:
Biuro Obsługi Klienta

Błażej Kopcik
Koordynator Handlowy
+48/668 642 845 
b.kopcik@ligum.pl

Litwa, Łotwa, Estonia

Kraje Bałtyckie

Obsługiwany przez:
Autoryzowanego Partnera Sprzedaży

PROEXPORT

Antoni Żywicki
+48 22 300 12 35
 +48 600 352 807
 info@proexport.pl

Formularz kontaktowy

LIGUM NA ŚWIECIE

Wybierz kraj

LIGUM WORLDWIDE

Select country

Poznaj nasze produkty