Pliki do pobrania

 

Stosowane Procedury:

 • Zasady i Warunki Sprzedaży
  / Rules and Sales Conditions [080202/1.00.05]
 • Techniczne Zasady Współpracy z OWE
  / Technical rules of cooperation with OWE  [080202/1.00.11]
 • Własności stosowanych elastomerów
  / Characteristic Of Using Elastomers [080202/1.00.06]
 • Gospodarowanie odpadami
  / Waste Managing - Recycling [080202/1.00.07]
 • System pakowania / Packaging System [080202/1.00.08]
 • EXCHANGE ROLLER PROGRAM zasady sprzedaży
  / EXCHANGE ROLLER PROGRAM sale rules [080202/1.00.09]
 • Procedura transportu Door2Door /
  Door2Door Transport Procedure [080202/1.00.10]
 • Czyszczenie zabrudzonych walców /
  Cleaning Dirty Rollers [080202/1.00.12]
 • Porozumienie o wystawianiu e-faktur [090103/1.00.03]
 • Porozumienie dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących [plik


ISO 9001:2015 certyfikat


Rodzaje zamków do tulei sleve


Tolerancje tulei sleve


RODO


Oceń nas