Formularz reklamacji

1. Dane kontrahenta

2. Dane zamówienia

3. Opis stwierdzonej nieprawidłowości

4. Logistyka (określ formę transportu)

Forma transportu *

5. Wysyłka na podmianę (dotyczy tylko i wyłącznie zakupu z magazynu)

Wysyłka na podmianę