PRODUKTY

Przemysł naftowy

Do wiercenia warstw metodą szczelinowania hydraulicznego (ekstrakcji ropy łupkowej) służą specjalne walce rurowe z ekspansywną warstwą gumy, która automatycznie uszczelnia otwory wiertnicze. Pomagają w wydobyciu ropy naftowej w złożach ze skałami roponośnymi o niskiej przepuszczalności oraz przyczyniają się do zmniejszenia ilości wody i brudu w mieszance ropopochodnej w odwiercie.

Specyfikacje i dane techniczne

Typy wałów:

  • Uszczelnianie ekspansywnych pakerów reagujących z ropą naftową
  • Uszczelnianie ekspansywnych pakerów reagujących z wodą


Twardość powierzchni:

  • 55 - 60°Sh A

Opór powierzchniowy:

  • do produktów naftowych i ich pochodnych
  • do wysokiego ciśnienia


Zastosowane mieszanki gumowe:

  • Kauczuk nitrylowo-butadienowy

Dodatkowe usługi:

  • Oczyszczanie powierzchni rdzenia
  • Montaż i demontaż pakerów
  • Opakowanie odporne na wstrząsy