NEWSLETTER, No 08/2020

Nowy biurowiec i hala produkcyjna LIGUM

19 września 2020 udało się doprowadzić nasz priorytetowy cel do końca, dokonaliśmy uroczystego otwarcia nowej hali produkcyjnej wraz z rozbudowaną częścią socjalno-biurową, zwiększającą komfort i bezpieczeństwo wszystkich pracowników Spółki.

W uroczystości udział wzięli : Zarząd Spółki, przedstawiciele władz lokalnych -Prezydent Miasta, pracownicy zakładu wraz z rodzinami oraz główni wykonawcy inwestycji. Wśród przybyłych na uroczystość był również Ksiądz Prałat Ryszard Dobrołowicz – od początku związany z LIGUM, który poświęcił nową inwestycję.  Zabrakło natomiast głównego udziałowca Pana Jaroslav Pluhařa, z uwagi na obostrzenia jakie Panują w Czechach.  ... czytaj więcej...