NEWSLETTER, No 04/2021

Decyzja Zarządu / Management Decision

Przez ostatnie miesiące, doświadczamy znacznych wzrostów cen surowców, zwłaszcza tych niezbędnych do wytwarzania elastomerów, wykorzystywanych w procesie produkcji
i regeneracji walców i sleeves, co jest dla grypy LIGUM niemałym wyzwaniem. Przez kilka miesięcy monitorowaliśmy sytuację licząc, że to czasowy trend, a jednocześnie szukaliśmy alternatywnych rozwiązań. Jednak obecnie nie jesteśmy wstanie utrzymać najwyższych standardów jakościowych bez korekty cen naszych usług.

 Dlatego Zarząd Spółki podjął decyzję o ... czytaj więcej

Over the last few months, we have been experiencing significant price increases of raw materials, especially these necessary for the production of elastomers, used in the production and regeneration of rollers and sleeves, which is a considerable challenge for LIGUM group. We have been monitoring the situation for several months hoping that it was a temporary trend, and at the same time we were looking for alternative solutions. Nowadays, however we are not able to maintain the highest quality standards without adjusting the prices of our services.

Therefore, the Management Board of the Company decided to ... click for more